Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon v.v. DIOZ

Het bestuur van v.v. DIOZ wil haar (jeugd)spelers een omgeving bieden, waarin zij zich op een prettige wijze kunnen ontwikkelen. Pesten, agressie, discriminatie en (seksuele) intimidatie (allemaal ongewenst gedrag) verstoort dit, en helaas kan dit overal gebeuren. Het komt voor dat een speler hiervan het slachtoffer is, zonder dat de leiding dit merkt. Vaak ook omdat het slachtoffer er niet over wil of durft te praten. Om te voorkomen dat spelers hiermee rond blijven lopen of zelfs het plezier in het voetballen verliezen, heeft het bestuur besloten om een vertrouwenspersoon aan te stellen. De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor alle leden van v.v. DIOZ en ook voor de ouders van leden, jeugdcoördinatoren en trainers en andere belanghebbenden. Je kunt bij de vertrouwenspersoon terecht voor alle zaken die te maken hebben met ongewenst gedrag (met betrekking tot v.v. DIOZ) Pas wanneer de melder van het ongewenste gedrag dat wil, wordt actie ondernomen.

Wat doet een vertrouwencontactspersoon?

Hij/Zij luistert naar je verhaal en helpt je te zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets mee wat je niet wilt. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen, maar gewoon praten kan ook. Samen ga je kijken wat de beste oplossing is en wat daar voor nodig is. Daarna wordt gekeken of de oplossing ook heeft gewerkt of dat er misschien andere hulp nodig is.

Heb je vragen, klachten of problemen bij v.v. DIOZ waar je bij de club niet mee terecht kunt? Word je gepest of heb je te maken met ongewenst gedrag? Neem dan contact met onze vertrouwenscontactpersoon: Wessel Vroegrijk. Tel.: 06-30797620, e-mail.: vertrouwenspersoon.wessel@gmail.com.