sponsorkliks_nl_white_horizontal_150x65

Lid worden van DIOZ

Lid worden van DIOZ

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 35,00. Dit bedrag wordt tegelijkertijd met de eerste contributie verrekend. Zodra dit aanmeldformulier is ingeleverd, wordt je aangemeld bij de KNVB. Na aanmelding bij KNVB krijg je bericht via de secretaris wanneer je speelgerechtigd bent.

Alle leden welke wij reeds aangemeld hebben bij de KNVB, die alsnog besluiten niet te gaan voetballen, dienen altijd € 35,00 inschrijfkosten te betalen.

Bij aanmelding tussen 1 april en 1 augustus van enig jaar gaat het lidmaatschap pas in bij aanvang nieuwe seizoen.

Het lidmaatschap van v.v. DIOZ kan alleen schriftelijk worden beëindigd, uiterlijk voor 1 juli van enig jaar.
ManVrouw
PaspoortID-kaartRijbewijs