Rabobank Clubkas Campagne

Net als vorig jaar organiseert de Rabobank Zuidwest-Brabant de Rabobank Clubkas Campagne. In deze Rabobank Clubkas Campagne biedt de Rabobank haar leden de mogelijkheid om een 5-tal stemmen uit te brengen op een vereniging of stichting die zij een warm hart toe dragen. Ook v.v. DIOZ doet mee aan deze campagne. De Rabobank stelt dit jaar €150.000 beschikbaar. Nadat alle stemmen zijn uitgebracht wordt dit bedrag gedeeld door het aantal uitgebrachte stemmen en wordt het duidelijk hoeveel één stem waard is. Elke stem is dus geld waard en elk lid van de Rabobank Roosendaal-Woensdrecht kan een maximum van twee stemmen op een vereniging uitbrengen. Wij hopen dan ook dat u onze club een warm hart toe draagt en als u lid bent van de Rabobank Zuidwest-Brabant hopen wij dan ook dat u stemt op onze vereniging.  

Elk lid van de Rabobank Roosendaal-Woensdrecht ontvangt medio 3 april hun persoonlijke stemkaart met unieke code. Middels een paar stappen kunt u dan uw stem uitbrengen. TIP, v.v. DIOZ staat naar alle waarschijnlijkheid vermeld als DIOZ als u gaat stemmen. 

Stemmen kunt u tijdens de stemperiode die start op 4 april en eindigt op 16 april 2018. Wij hopen op uw stem voor onze vereniging. 

Sponsorcommissie & bestuur v.v. DIOZ